alcoholcontrole-BOBsportVanaf dit weekend zal politie in de regio Zuid-Holland in de aankomende maanden extra alcoholcontroles uitvoeren rondom sportwedstrijden en trainingen zo meldt het AD. De politie voert deze controles uit door middel van een nieuwe actie en samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid Holland (ROV) en de sportverenigingen. Het doel van de actie middels het uitzetten van kortere en snellere blaascontroles, het voorkomen dat men kan ontsnappen aan zogenaamde hit and run controle. Bij een overtreding van het verbod op het besturen van een motorvoertuig onder invloed van alcohol kunnen de gevolgen groot zijn.

Gevolgen te veel gedronken
Indien blijkt dat u te veel heeft gedronken, is de kans groot dat u uw rijbewijs moet inleveren en een boete krijgt of moet voorkomen voor de rechter. In het geval uw rijbewijs wordt ingevorderd door de politie, wordt deze doorgestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs. Deze kan beslissen tot voorlopige inhouding van het rijbewijs voor de duur van maximaal zes maanden.

Wanneer heeft u nu teveel gedronken?
Dit hangt af van de periode dat u uw rijbewijs heeft. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een beginnende bestuurder of een gevorderde bestuurder. U bent een beginnende bestuurder indien u minder dan vijf jaar uw rijbewijs heeft. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs strengere regels. U heeft als beginnende bestuurder teveel gedronken indien u 0,8 promille of meer uitblaast. Heeft u langer dan vijf jaar uw rijbewijs? Dan heeft u als bestuurder teveel gedronken indien u 1,3 promille blaast.

Bent u de afgelopen vijf jaar vaker met justitie in aanraking geweest vanwege alcoholdelicten?
Dan kan uw rijbewijs ook worden ingevorderd indien u minder dan bovenstaande waarden blaast. Overigens kan ook uw voertuig worden ingevorderd. Het is vanzelfsprekend dat dit hinderlijk is.

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op, klik hier voor contact.
Heeft u trouwens onze nieuwe blog al gelezen over het alcoholslot?
Afgelopen dinsdag 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad der Nederlanden besloten dat in het geval iemand verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma opgelegd door het CBR, daarnaast niet ook nog eens strafrechtelijk kan worden vervolgd voor hetzelfde feit. Ook wij hebben hier een blog over geschreven.
Voor een link naar deze blog klikt u hier.

Rijbewijs ingevorderd?

Is uw rijbewijs ingevorderd?
U kunt uw rijbewijs om verschillende redenen kwijt raken. Uw rijbewijs kan worden ingevorderd indien u bijvoorbeeld teveel gedronken heeft of indien u zich schuldig heeft gemaakt aan een forse snelheidsovertreding. Soms gaat dit gepaard met een ongeluk met vaak grote consequenties. Indien u zich hieraan heeft schuldig gemaakt is de kans groot dat u moet voorkomen bij de rechter.
Indien uw rijbewijs door de politie is ingevorderd moet deze door de politie binnen drie dagen na invordering worden doorgestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs. Deze kan beslissen tot voorlopige inhouding van het rijbewijs, over het algemeen ten minste tot aan de dag van de zitting waar uw zaak wordt behandeld. Wij begrijpen dat dit vaak zeer hinderlijk is voor u en wij kunnen, wanneer de officier van justitie niet  op een andere wijze meewerkt, een (spoed)procedure starten bij de rechtbank om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord

Rijbewijs ingevorderd door het CBR (CBR beslag / vorderingsprocedure)?
Indien u in een CBR Vorderingsprocedure terechtkomt is dit een andere procedure dan die van de politie of het openbaar ministerie. Deze procedures kunnen los van elkaar, maar ook tegelijk spelen.

Een rijbewijs is in feite een vergunning om te mogen rijden die wordt afgegeven door het CBR. Indien u in een CBR Vorderingsprocedure terecht komt, beoordeelt het CBR of u nog aan de door hun gestelde voorwaarden voldoet om een rijbewijs te mogen houden.

Maar hoe komt u nu terecht in een CBR Vorderingsprocedure? Indien u wordt aangehouden vanwege een verkeersdelict, zal de politie dit vaak melden bij het CBR. Het CBR zal kijken of de vorderingsprocedure wordt gestart. Tijdens een vorderingsprocedure van het CBR is het rijbewijs in principe geldig. Het hangt af van de vraag of uw rijbewijs is ingevorderd, waarmee het rijbewijs ongeldig is.

Indien uw rijbewijs wordt ingevorderd door het CBR, kunnen ze besluiten om u verplichte cursussen te laten volgen. Dit zijn vrij dure cursussen en deze komen helaas geheel voor uw rekening. Naast de forse prijs zijn aan de cursussen hoge eisen gebonden om hiervoor te slagen. Uw rijbewijs kan zelfs ongeldig worden verklaard voor onbepaalde tijd indien u niet slaagt voor deze cursus. Het CBR biedt in dit geval wel een mogelijkheid tot herkansing van de cursus.

Het CBR kan aan u de volgende cursussen opleggen:

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)

Dit is een cursus van het CBR die zich richt op de risico’s en gevaren van alcohol in het verkeer. Dit is een cursus die u zelf moet betalen en u in totaal € 526,- kost. U kunt deze cursus opgelegd krijgen indien u als bestuurder tussen de 0,8 promille en 1,0 promille blaast. Indien u een beginnend bestuurder bent, zal dit gebeuren als u tussen de 0,5 promille en 0,8 promille blaast.

De LEMA-cursus is een verplichte cursus en bij niet deelname of te laat komen bij de cursus kan dit als gevolg hebben dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de opgelegde cursus. Wij raden u aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA)

Dit is een cursus van het CBR die zich richt op de risico’s en gevaren van alcohol in het verkeer. Dit is een cursus die u zelf moet betalen en u in totaal € 840,- kost. U kunt deze cursus opgelegd krijgen indien u als bestuurder tussen de 1,0 promille en 1,3 promille blaast. Indien u een beginnend bestuurder bent, zal dit gebeuren als u tussen de 0,8 promille en 1,0 promille blaast.

De EMA-cursus is een verplichte cursus en bij niet deelname of te laat komen bij de cursus kan dit als gevolg hebben dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de opgelegde cursus. Wij raden u aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMGV)

Indien u verkeersregels meerdere malen hebt overtreden, kan deze cursus worden opgelegd. Dit is een cursus van het CBR die zich richt op het inzicht van het gedrag van de bestuurder en de gevaren in het verkeer. De kosten voor deze cursus bedraagt € 1002,-. Deze cursus dient door de cursist zelf te worden betaald

De EMGV-cursus is een verplichte cursus en bij niet deelname of te laat komen bij de cursus, kan dit als gevolg hebben dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de opgelegde cursus. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

 

Het CBR kan u de volgende onderzoeken opleggen (Het CBR kan naast cursussen ook onderzoeken verplicht stellen):

Onderzoek Alcohol/Drugs

Bij het afleggen van uw rijexamen dient u een eigen verklaring in te vullen met betrekking tot uw medische gegevens. Ook dient u over de juiste rijvaardigheid te beschikken om uw rijbewijs te krijgen en/of te behouden.

Het CBR kan u echter een onderzoek opleggen indien uw rijvaardigheid in twijfel wordt getrokken. Dit kan bijvoorbeeld indien u teveel gedronken heeft en bent gaan rijden. Dit is een duur onderzoek en kost u de eerste keer € 1020,-. U kunt, naast het eerste onderzoek, een tweede onderzoek aanvragen. Dit is van belang wanneer uw eerste onderzoek niet goed uitvalt en u een andere uitslag hoopt te krijgen, het tweede onderzoek zal u € 653,- kosten.

Wanneer u het niet eens bent met het onderzoek of de uitslag kunt u hierover procederen. Wij kunnen u uiteraard bijstaan dit aan te vechten. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een opgelegd onderzoek. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Onderzoek Medisch

Bij het afleggen van uw rijexamen dient u een eigen verklaring in te vullen met betrekking tot uw medische gegevens. Ook dient u over de juiste rijvaardigheid te beschikken om uw rijbewijs te krijgen en/of te behouden. Het CBR kan u dit onderzoek opleggen om te kijken of er zich medische problemen afspelen. U hoeft voor deze cursus niets te betalen. U kunt, naast het eerste onderzoek, een tweede onderzoek aanvragen. Dit is van belang wanneer uw eerste onderzoek niet goed uitvalt en u een andere uitslag hoopt te krijgen, het tweede onderzoek zal u € 653,- kosten.

Wanneer u het niet eens bent met het onderzoek of de uitslag kunt u hierover procederen. Wij kunnen u uiteraard bijstaan dit aan te vechten. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een opgelegd onderzoek. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Onderzoek rijvaardigheid

Bij het afleggen van uw rijexamen dient u een eigen verklaring in te vullen met betrekking tot uw medische gegevens. Ook dient u over de juiste rijvaardigheid te beschikken om uw rijbewijs te krijgen en/of te behouden. Het CBR kan u een onderzoek opleggen om te kijken of u nog aan deze rijvaardigheid voldoet. Dit onderzoek bestaat uit een theorietest, een praktijktest en een nader onderzoek. Dit is een onderzoek dat u de eerste keer niets kost. U dient echter wel zorg te dragen voor een passend motorvoertuig met dubbele bediening.

Bent u het niet eens met het opgelegde onderzoek? Dan kunnen wij dit uiteraard voor u aanvechten. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een opgelegd onderzoek. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Rijbewijs ingevorderd na een ongeval?
Een ongeluk heeft soms grote gevolgen. Zeker indien het ongeluk is veroorzaakt door een snelheidsovertreding of door een bestuurder die teveel gedronken heeft. In deze gevallen is het mogelijk dat uw rijbewijs wordt ingevorderd door de politie.

De officier van justitie zal uw rijbewijs binnen drie dagen na invordering van de politie ontvangen en beslissen wat er gaat gebeuren. Uw rijbewijs kan in dit geval worden ingehouden tot aan de dag van de zitting, iets dat maanden kan duren (tot een half jaar). In dit geval kan een procedure worden gestart om het rijbewijs sneller terug te krijgen in afwachting van de uiteindelijke zitting. Uiteraard kunnen onze specialisten u hierbij assisteren.

Hoogstwaarschijnlijk zal u moeten voorkomen voor de rechter of op een zogenaamde OM-zitting moeten verschijnen. Hierbij kan de officier van justitie beslissen het rijbewijs in te houden tot aan de dag van de zitting. Dit kan soms zelf tot een half jaar duren. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het van belang dat u een van onze ervaren rijbewijsspecialisten inschakelt. De advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten zijn naast rijbewijsspecialisten ook gespecialiseerd in het strafrecht. Bij ons bent u dus aan het juiste adres.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Het Alcoholslotprogramma  (het alcoholslot / ASP)
U kunt een alcoholslot krijgen van het CBR indien u teveel gedronken heeft. Dit gebeurt indien u tussen de 1,3 promille en 1,8 promille blaast. Bent u een beginnend bestuurder? Dan gebeurt dit al indien u tussen de 1,0 promille en 1,8 promille blaast. Bovendien hoeft u niet te zijn veroordeeld wegens het rijden onder invloed van alcohol om met een alcoholslot te moeten rijden. De politie hoeft maar een melding te maken en het CBR legt u deze maatregel op indien er vanwege het hoge alcoholpromillage getwijfeld wordt of u een geschikte bestuurder bent.

Wat is een alcoholslot?
Dit is een slot dat wordt geïnstalleerd in uw auto ter voorkoming dat u met alcohol op gaat rijden. De auto start doormiddel van een blaastest. Indien u niks hebt gedronken zal de auto starten nadat u geblazen heeft. De auto zal echter niet starten indien u boven de 0,2 promille gedronken heeft. Zowel voorafgaand als tijdens het rijden zal u regelmatig moeten blazen om te controleren of u teveel gedronken heeft.

Indien het CBR u een alcoholslotprogramma oplegt moet u rekening houden met zo’n € 5.000,- aan kosten en het alcoholslot blijft ten minste voor de duur van twee jaar bij u in de auto. Wanneer u ervoor kiest om het alcoholslotprogramma niet te accepteren heeft u in principe vijf jaar een ongeldig rijbewijs en kunt u dus niet rijden.

Wij begrijpen dat het alcoholslotprogramma vergaande consequenties voor u heeft. Indien u een alcoholslotprogramma krijgt opgelegd, is het van belang dat u zich laat adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten. Wij zullen zorgvuldig onderzoeken of het CBR fouten heeft gemaakt in het opleggen van deze maatregel.

Let op! Wacht niet te lang want u heeft maar zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Schakel daarom zo snel mogelijk een van onze rijbewijsspecialisten in door hier contact op te nemen.

Neem nu contact op
Laat u tijdig adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Doorgereden na een ongeval?

Doorgereden na een ongeval?
Het doorrijden na een ongeval is strafbaar. Regelmatig is in het nieuws dat bestuurders na een ongeval doorrijden. Dit kan een eerste schrikreactie zijn, maar vaak wel een met grote gevolgen. Voor een veroordeling voor het doorrijden na een ongeval kunt u zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Omdat de consequenties groot kunnen zijn heeft u wel de mogelijkheid om uzelf alsnog te melden bij de politie. Dit dient dan binnen 12 uur na het ongeval te gebeuren. Het idee hierachter is dat indien u zich alsnog eerlijk meldt, je niet bestraft wordt. Let wel, dit geldt alleen voor het doorrijden en niet voor het eventueel veroorzaken van het ongeval.

Twijfelt u wat u moet doen na een ongeval? Weet dan dat u ons 24 uur per dag kunt bereiken voor advies.

Indien u wordt aangehouden omdat u bent doorgereden na het veroorzaken een ongeval, ongeacht of u zich binnen 12 uur heeft na het ongeval heeft gemeld, kan de politie uw rijbewijs invorderen. Deze zal het rijbewijs dan binnen drie dagen na invordering doorsturen naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs.

Hoogstwaarschijnlijk zal u moeten voorkomen voor de rechter of op een zogenaamde OM-zitting moeten verschijnen. Hierbij kan de officier van justitie beslissen het rijbewijs in te houden tot aan de dag van de zitting. Dit kan soms zelf tot een half jaar duren. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het van belang dat u een van onze ervaren rijbewijsspecialisten inschakelt. Uw rijbewijs terugkrijgen is het specialisme van onze advocaten en derhalve kunnen wij u bij uitstek bijstaan.

Neem nu contact op!
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Onder invloed van drugs gereden?
Een veel gestelde vraag is of het rijden onder invloed van drugs op strafbaar is? Het antwoord is: ja! Op drugsgebruik in het verkeer wordt met name de laatste jaren actief gecontroleerd. De straffen hierop komen overeen met die voor bijvoorbeeld het rijden onder invloed van alcohol. De rechter heeft bepaald dat de politie gebruik mag maken van een deskundige om te beoordelen of u onder invloed bent van drugs. De politie kan op bevel van de officier van justitie bloed en/of speeksel afnemen bij u om te kijken hoeveel drugs u gebruikt heeft.

Belangrijk: Afname van bloed en/of speeksel kan alleen onder strenge voorwaarden en alleen als hiertoe een vermoeden van schuld bestaat!

Indien u wordt aangehouden omdat u onder invloed van drugs heeft gereden kan de politie uw rijbewijs invorderen. Deze zal het rijbewijs binnen drie dagen na invordering doorsturen naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs.

Hoogstwaarschijnlijk zal u moeten voorkomen voor de rechter of op een zogenaamde OM-zitting moeten verschijnen. Hierbij kan de officier van justitie beslissen het rijbewijs in te houden tot aan de dag van de zitting. Dit kan soms zelf tot een half jaar duren. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het van belang dat u een van onze ervaren rijbewijsspecialisten inschakelt. Uw rijbewijs terugkrijgen is het specialisme van onze advocaten en derhalve kunnen wij u bij uitstek bijstaan.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Onder invloed van alcohol gereden (met drank achter het stuur)?
Regelmatig moeten bestuurders blazen bij een alcoholcontrole. Het heeft grote gevolgen voor u indien blijkt dat u te veel heeft gedronken. Dit is een strafbaar feit en u zal hiervoor in de meeste gevallen moeten voorkomen.

Wanneer heeft u nu teveel gedronken?
Dit hangt er van af hoe lang u uw rijbewijs heeft. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de beginnende bestuurder en de gevorderde bestuurder. U bent een beginnende bestuurder indien u minder dan vijf jaar uw rijbewijs heeft. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs strengere regels. U heeft als beginnend bestuurder teveel gedronken indien u 0,8 promille of meer uitblaast. Heeft u langer dan vijf jaar uw rijbewijs? Dan heeft u als bestuurder teveel gedronken indien u 1,3 promille blaast.

Bent u de afgelopen vijf jaar vaker met justitie in aanraking geweest vanwege alcoholdelicten? Dan kan uw rijbewijs ook worden ingevorderd indien u minder dan bovenstaande waarden blaast. Overigens kan ook uw voertuig worden ingevorderd.

Uw rijbewijs zal in beide gevallen kunnen worden ingevorderd door de politie. Het rijbewijs zal vervolgens binnen drie dagen na invordering worden doorgestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs.

Hoogstwaarschijnlijk zal u moeten voorkomen voor de rechter of op een zogenaamde OM-zitting moeten verschijnen. Deze kan beslissen tot voorlopige inhouding van het rijbewijs, over het algemeen ten minste tot aan de dag van de zitting waar uw zaak wordt behandeld. Dit kan zelfs tot een half jaar duren. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het van belang dat u een van onze ervaren rijbewijsspecialisten inschakelt. Uw rijbewijs terugkrijgen is het specialisme van onze advocaten en derhalve kunnen wij u bij uitstek bijstaan.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Rijbewijs kwijt door overschrijding van de maximumsnelheid (te hard gereden)?
U kunt uw rijbewijs kwijtraken indien u te hard gereden heeft. Maar wanneer heeft u nu zodanig te hard gereden, dat u uw rijbewijs kwijt raakt? U kunt uw rijbewijs in ieder geval kwijtraken indien u de maximumsnelheid met 50 km/u overschrijdt. Indien u wordt aangehouden omdat u de snelheid met meer dan 50 km/u overschrijdt zal de politie uw rijbewijs invorderen. Deze zal het rijbewijs binnen drie dagen na invordering doorsturen naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs.

Hoogstwaarschijnlijk zal u moeten voorkomen voor de rechter of op een zogenaamde OM-zitting moeten verschijnen. Hierbij kan de officier van justitie beslissen het rijbewijs in te houden tot aan de dag van de zitting. Dit kan zelfs tot een half jaar duren. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het van belang dat u een van onze ervaren rijbewijsspecialisten inschakelt. Uw rijbewijs terugkrijgen is het specialisme van onze advocaten en derhalve kunnen wij u bij uitstek bijstaan.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.

Home

Welkom bij Uwrijbewijsadvocaat.nl

Wanneer u op zoek bent naar een ervaren rijbewijsspecialist, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u bij elk rijbewijs- en verkeersprobleem bijstaan.

Wij kunnen u helpen bij diverse rijbewijs- of verkeersproblemen zoals:

Uwrijbewijsadvocaat.nl is een onderdeel van Farber Zwaanswijk Advocaten, hét advocatenkantoor wanneer u advies of een advocaat als rijbewijsspecialist nodig heeft indien uw rijbewijs is ingevorderd. Ongeacht uw woonplaats, wij staan u bij door het hele land.

Is uw rijbewijs ingevorderd?
U kunt uw rijbewijs om verschillende redenen kwijt raken. Uw rijbewijs kan worden ingevorderd indien u bijvoorbeeld teveel gedronken heeft of indien u zich schuldig heeft gemaakt aan een forse snelheidsovertreding. Soms gaat dit gepaard met een ongeluk met vaak grote consequenties. Indien u zich hieraan heeft schuldig gemaakt is de kans groot dat u moet voorkomen bij de rechter.
Indien uw rijbewijs door de politie is ingevorderd moet deze door de politie binnen drie dagen na invordering worden doorgestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs. Deze kan beslissen tot voorlopige inhouding van het rijbewijs, over het algemeen ten minste tot aan de dag van de zitting waar uw zaak wordt behandeld. Wij begrijpen dat dit vaak zeer hinderlijk is voor u en wij kunnen, wanneer de officier van justitie niet  op een andere wijze meewerkt, een (spoed)procedure starten bij de rechtbank om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.