Rijbewijs ingevorderd door het CBR (CBR beslag / vorderingsprocedure)?
Indien u in een CBR Vorderingsprocedure terechtkomt is dit een andere procedure dan die van de politie of het openbaar ministerie. Deze procedures kunnen los van elkaar, maar ook tegelijk spelen.

Een rijbewijs is in feite een vergunning om te mogen rijden die wordt afgegeven door het CBR. Indien u in een CBR Vorderingsprocedure terecht komt, beoordeelt het CBR of u nog aan de door hun gestelde voorwaarden voldoet om een rijbewijs te mogen houden.

Maar hoe komt u nu terecht in een CBR Vorderingsprocedure? Indien u wordt aangehouden vanwege een verkeersdelict, zal de politie dit vaak melden bij het CBR. Het CBR zal kijken of de vorderingsprocedure wordt gestart. Tijdens een vorderingsprocedure van het CBR is het rijbewijs in principe geldig. Het hangt af van de vraag of uw rijbewijs is ingevorderd, waarmee het rijbewijs ongeldig is.

Indien uw rijbewijs wordt ingevorderd door het CBR, kunnen ze besluiten om u verplichte cursussen te laten volgen. Dit zijn vrij dure cursussen en deze komen helaas geheel voor uw rekening. Naast de forse prijs zijn aan de cursussen hoge eisen gebonden om hiervoor te slagen. Uw rijbewijs kan zelfs ongeldig worden verklaard voor onbepaalde tijd indien u niet slaagt voor deze cursus. Het CBR biedt in dit geval wel een mogelijkheid tot herkansing van de cursus.

Het CBR kan aan u de volgende cursussen opleggen:

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)

Dit is een cursus van het CBR die zich richt op de risico’s en gevaren van alcohol in het verkeer. Dit is een cursus die u zelf moet betalen en u in totaal € 526,- kost. U kunt deze cursus opgelegd krijgen indien u als bestuurder tussen de 0,8 promille en 1,0 promille blaast. Indien u een beginnend bestuurder bent, zal dit gebeuren als u tussen de 0,5 promille en 0,8 promille blaast.

De LEMA-cursus is een verplichte cursus en bij niet deelname of te laat komen bij de cursus kan dit als gevolg hebben dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de opgelegde cursus. Wij raden u aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA)

Dit is een cursus van het CBR die zich richt op de risico’s en gevaren van alcohol in het verkeer. Dit is een cursus die u zelf moet betalen en u in totaal € 840,- kost. U kunt deze cursus opgelegd krijgen indien u als bestuurder tussen de 1,0 promille en 1,3 promille blaast. Indien u een beginnend bestuurder bent, zal dit gebeuren als u tussen de 0,8 promille en 1,0 promille blaast.

De EMA-cursus is een verplichte cursus en bij niet deelname of te laat komen bij de cursus kan dit als gevolg hebben dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de opgelegde cursus. Wij raden u aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMGV)

Indien u verkeersregels meerdere malen hebt overtreden, kan deze cursus worden opgelegd. Dit is een cursus van het CBR die zich richt op het inzicht van het gedrag van de bestuurder en de gevaren in het verkeer. De kosten voor deze cursus bedraagt € 1002,-. Deze cursus dient door de cursist zelf te worden betaald

De EMGV-cursus is een verplichte cursus en bij niet deelname of te laat komen bij de cursus, kan dit als gevolg hebben dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de opgelegde cursus. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

 

Het CBR kan u de volgende onderzoeken opleggen (Het CBR kan naast cursussen ook onderzoeken verplicht stellen):

Onderzoek Alcohol/Drugs

Bij het afleggen van uw rijexamen dient u een eigen verklaring in te vullen met betrekking tot uw medische gegevens. Ook dient u over de juiste rijvaardigheid te beschikken om uw rijbewijs te krijgen en/of te behouden.

Het CBR kan u echter een onderzoek opleggen indien uw rijvaardigheid in twijfel wordt getrokken. Dit kan bijvoorbeeld indien u teveel gedronken heeft en bent gaan rijden. Dit is een duur onderzoek en kost u de eerste keer € 1020,-. U kunt, naast het eerste onderzoek, een tweede onderzoek aanvragen. Dit is van belang wanneer uw eerste onderzoek niet goed uitvalt en u een andere uitslag hoopt te krijgen, het tweede onderzoek zal u € 653,- kosten.

Wanneer u het niet eens bent met het onderzoek of de uitslag kunt u hierover procederen. Wij kunnen u uiteraard bijstaan dit aan te vechten. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een opgelegd onderzoek. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Onderzoek Medisch

Bij het afleggen van uw rijexamen dient u een eigen verklaring in te vullen met betrekking tot uw medische gegevens. Ook dient u over de juiste rijvaardigheid te beschikken om uw rijbewijs te krijgen en/of te behouden. Het CBR kan u dit onderzoek opleggen om te kijken of er zich medische problemen afspelen. U hoeft voor deze cursus niets te betalen. U kunt, naast het eerste onderzoek, een tweede onderzoek aanvragen. Dit is van belang wanneer uw eerste onderzoek niet goed uitvalt en u een andere uitslag hoopt te krijgen, het tweede onderzoek zal u € 653,- kosten.

Wanneer u het niet eens bent met het onderzoek of de uitslag kunt u hierover procederen. Wij kunnen u uiteraard bijstaan dit aan te vechten. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een opgelegd onderzoek. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Onderzoek rijvaardigheid

Bij het afleggen van uw rijexamen dient u een eigen verklaring in te vullen met betrekking tot uw medische gegevens. Ook dient u over de juiste rijvaardigheid te beschikken om uw rijbewijs te krijgen en/of te behouden. Het CBR kan u een onderzoek opleggen om te kijken of u nog aan deze rijvaardigheid voldoet. Dit onderzoek bestaat uit een theorietest, een praktijktest en een nader onderzoek. Dit is een onderzoek dat u de eerste keer niets kost. U dient echter wel zorg te dragen voor een passend motorvoertuig met dubbele bediening.

Bent u het niet eens met het opgelegde onderzoek? Dan kunnen wij dit uiteraard voor u aanvechten. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een opgelegd onderzoek. Wij raden het aan om contact op te nemen met een van onze rijbewijsspecialisten om uw kansen te vergroten. Laat u daarom adviseren door een van onze rijbewijsspecialisten door hier contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Neem nu contact op
Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u goed weten wat u doet. Dit zijn procedures die u het beste met een specialist kunt aangaan. Laat u daarom adviseren door met een van onze specialisten contact op te nemen. De rijbewijsspecialisten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan dan ook altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Indien u een vraag of directe ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen door hier te klikken. Wij staan u graag te woord.