Op 4 maart 2015 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het voortbestaan van het alcoholslot. Een dag daarvoor oordeelde de Hoge Raad nog dat het OM niet meer strafrechtelijk mag vervolgen als het CBR onherroepelijk een alcoholslotprogramma aan iemand had opgelegd. Dit vanwege het punitieve karakter van dit programma (zie de blog hierover op onze site). Na de uitspraak van de Raad van State mag het alcoholprogramma nu in zijn geheel niet meer worden opgelegd en wel om de navolgende redenen.

De RvS oordeelde in de uitspraak dat het alcoholslot onevenredige consequenties heeft voor verschillende burgers. De kosten die met een alcoholslot gemoeid gaan bedragen namelijk zo rond de 5000 euro over twee jaar. Als iemand de financiƫle middelen niet heeft om hieraan te voldoen dan is het gevolg een rijontzegging van vijf jaar. Voor de meer vermogenden onder ons zou het eerder genoemde bedrag betaalbaar kunnen zijn en deze mensen kunnen dan gewoon gebruik blijven maken van de auto. U kunt zich echter voorstellen dat de kosten voor veel mensen niet te dragen zijn, waarna zij dus voor vele jaren hun rijbewijs kwijt zijn zonder tussenkomst van een rechter en met alle gevolgen van dien. En daarin zit de onevenredigheid. Bij het opleggen van het alcoholslotprogramma mag het CBR namelijk geen redelijke belangenafweging maken en dus geen rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de bestuurder in een concreet geval en de eventuele zware gevolgen voor deze betrokkene. Met het oog op het verbod van willekeur acht de Raad van State de wettelijke regeling, waarin het alcoholprogramma is opgenomen, dan ook onverbindend.

Helaas betekent dit niet dat mensen die het alcoholslot al opgelegd hebben gekregen voor deze uitspraak, hier nu vanaf zijn. Er is slechts sprake van een gewijzigde rechtsopvatting wat geen grond geeft voor herziening van reeds onherroepelijk geworden zaken.

Het is overigens mogelijk dat het alcoholslotprogramma in de toekomst in gewijzigde vorm terug komt. Echter zal er dan wel eerst een wetswijziging moeten plaatsvinden. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten!

Voor een link naar de uitspraak klik hier