Op 4 maart 2015 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het voortbestaan van het alcoholslot. Een dag daarvoor oordeelde de Hoge Raad nog dat het OM niet meer strafrechtelijk mag vervolgen als het CBR onherroepelijk een alcoholslotprogramma aan iemand had opgelegd. Dit vanwege het punitieve karakter van dit programma (zie de blog hierover op onze site). Na de uitspraak van de Raad van State mag het alcoholprogramma nu in zijn geheel niet meer worden opgelegd en wel om de navolgende redenen.

De RvS oordeelde in de uitspraak dat het alcoholslot onevenredige consequenties heeft voor verschillende burgers. De kosten die met een alcoholslot gemoeid gaan bedragen namelijk zo rond de 5000 euro over twee jaar. Als iemand de financiële middelen niet heeft om hieraan te voldoen dan is het gevolg een rijontzegging van vijf jaar. Voor de meer vermogenden onder ons zou het eerder genoemde bedrag betaalbaar kunnen zijn en deze mensen kunnen dan gewoon gebruik blijven maken van de auto. U kunt zich echter voorstellen dat de kosten voor veel mensen niet te dragen zijn, waarna zij dus voor vele jaren hun rijbewijs kwijt zijn zonder tussenkomst van een rechter en met alle gevolgen van dien. En daarin zit de onevenredigheid. Bij het opleggen van het alcoholslotprogramma mag het CBR namelijk geen redelijke belangenafweging maken en dus geen rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de bestuurder in een concreet geval en de eventuele zware gevolgen voor deze betrokkene. Met het oog op het verbod van willekeur acht de Raad van State de wettelijke regeling, waarin het alcoholprogramma is opgenomen, dan ook onverbindend.

Helaas betekent dit niet dat mensen die het alcoholslot al opgelegd hebben gekregen voor deze uitspraak, hier nu vanaf zijn. Er is slechts sprake van een gewijzigde rechtsopvatting wat geen grond geeft voor herziening van reeds onherroepelijk geworden zaken.

Het is overigens mogelijk dat het alcoholslotprogramma in de toekomst in gewijzigde vorm terug komt. Echter zal er dan wel eerst een wetswijziging moeten plaatsvinden. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten!

Voor een link naar de uitspraak klik hier

 

alcoholcontrole-BOBsportVanaf dit weekend zal politie in de regio Zuid-Holland in de aankomende maanden extra alcoholcontroles uitvoeren rondom sportwedstrijden en trainingen zo meldt het AD. De politie voert deze controles uit door middel van een nieuwe actie en samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid Holland (ROV) en de sportverenigingen. Het doel van de actie middels het uitzetten van kortere en snellere blaascontroles, het voorkomen dat men kan ontsnappen aan zogenaamde hit and run controle. Bij een overtreding van het verbod op het besturen van een motorvoertuig onder invloed van alcohol kunnen de gevolgen groot zijn.

Gevolgen te veel gedronken
Indien blijkt dat u te veel heeft gedronken, is de kans groot dat u uw rijbewijs moet inleveren en een boete krijgt of moet voorkomen voor de rechter. In het geval uw rijbewijs wordt ingevorderd door de politie, wordt deze doorgestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens binnen tien dagen wat er gebeurt met uw ingevorderde rijbewijs. Deze kan beslissen tot voorlopige inhouding van het rijbewijs voor de duur van maximaal zes maanden.

Wanneer heeft u nu teveel gedronken?
Dit hangt af van de periode dat u uw rijbewijs heeft. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een beginnende bestuurder of een gevorderde bestuurder. U bent een beginnende bestuurder indien u minder dan vijf jaar uw rijbewijs heeft. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs strengere regels. U heeft als beginnende bestuurder teveel gedronken indien u 0,8 promille of meer uitblaast. Heeft u langer dan vijf jaar uw rijbewijs? Dan heeft u als bestuurder teveel gedronken indien u 1,3 promille blaast.

Bent u de afgelopen vijf jaar vaker met justitie in aanraking geweest vanwege alcoholdelicten?
Dan kan uw rijbewijs ook worden ingevorderd indien u minder dan bovenstaande waarden blaast. Overigens kan ook uw voertuig worden ingevorderd. Het is vanzelfsprekend dat dit hinderlijk is.

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op, klik hier voor contact.
Heeft u trouwens onze nieuwe blog al gelezen over het alcoholslot?
Afgelopen dinsdag 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad der Nederlanden besloten dat in het geval iemand verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma opgelegd door het CBR, daarnaast niet ook nog eens strafrechtelijk kan worden vervolgd voor hetzelfde feit. Ook wij hebben hier een blog over geschreven.
Voor een link naar deze blog klikt u hier.